Hangöfronten 1941

Jag har länge tänkt skriva något om händelserna på Hangöfronten under fortsättningskriget. Vår sommarstuga befinner sig på Lillkrokan, en av de finska förpostöarna.

Gnistan som tände stubinen kom då en tomt på holmen såldes för några år sedan och de nya ägarna frågade on händelserna på holmen under kriget. Jag gav kopior av det material jag hade, och då stugsäsongen var över på hösten började jag söka material om vad som hände på Hangöfronten 1941.

Resultatet blev 12 böcker som behandlar verksamheten vid Hangöfronten från juni till december 1941. De ryska trupperna evakuerades från Hangö natten mellan den 2:a och 3:e december 1941.

Böckerna behandlar förutom de stridande trupperna även stödfunktioner mm vilka var nödvändiga för krigsoperationerna.

Svenska Frivilligbataljonens dagböcker publiceras i en av böckerna, troligtvis för första gången i Finland.

Böckerna är illustrerade mef fotografier och teckningar samt med kartbilagor över de olika frontavsnitten under olika perioder av kriget.

ISBN 978-952-65350-0-5 (Hela verket).

Boken är publicerad under Creative Commons CC BY 4.0


Esbo den 3 december 2023

Peter Lytz

Fredrik Creutz har publicerat information om de svenska frivilliga i Hangö 1941 på   frivilligbataljonen.se/index.php 

Jan Fast leder ett arkeoligiskt utgrävningsprojekt kring Hangöfronten 1941-1944. Information om projektet finns på   hanko1941-1944.fi/ 

Om du önskar stöda projektet finansiellt, var vänlig och kontakta mig per e-post:

             fornamn(at)efternamn(punkt)com